Uddannelseslæger:

Klinikken deltager fra 2015 i videreuddannelse af læger.
Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.

Patienterne vil blive oplyst om muligheden for at konsultere uddannelseslægerne.
De arbejder under supervision af de faste læger og har hele tiden mulighed for at rådføre sig, hvis det skulle blive nødvendigt.
De har oftest bedre tid og kortere ventetid end de faste læger har.

Pia Sperling Haugen

Pia er tilknyttet klinikken i uddannelsesstilling i perioderne 1/2-2019 til 31/1-2020

Hun er uddannet læge i 2018 og har tidligere arbejdet på Holstebro sygehus.

Rikke Sønderbæk

Rikke er tilknyttet klinikken i uddannelsesstilling i perioderne 1/6-2019 til 17/1-2020

Hun er uddannet læge i 2011 og har tidligere arbejdet på Holstebro sygehus.

slideshow04