Struer kommunes  regler for transport til og fra læger kan ses nedenfor samt her

Du kan læse om reglerne for befordringsgodtgørelse  her

“Kørsel til praktiserende læge og speciallæge

For at komme med i kørselsordningen skal du :

  • Være pensionist
  • Være gruppe 1 sikret
  • Af helbredsmæssige årsager ikke være i stand til, at klare transporten med egen bil eller  benytte kollektive transportmidler.

Du skal være så dårligt gående at du ikke kan komme op i en bus. Du kan ikke få kørsel, fordi der ikke går en bus i nærheden af din bopæl.

Du kan blive kørt til:

  • Praktiserende læge og speciallæge som har konsultation nærmest din bopæl
  • Ved diagnosekørsel kontaktes kørselskontoret Regionshospitalet Holstebro

Kørsel til egen praktiserende læge
Struer Thyholm Taxa 97 87 80 80

Kørsel til speciallæge

Borgerservice 96 84 81 26

Kørsel til sygehus

Kørselskontoret Holstebro 70 23 62 48

Ordningen omfatter ikke:

  • Tandlæge
  • Fodterapeut
  • Fysioterapi
  • Kiropraktor
  • og lignende

Hvor skal du henvende dig.

Du skal have en bevilling til taxa hos Borgerservice i Infocenter Struer, Smedegade 7, 7600 Struer.

Folder om kørsel til læge og speciallæge.

Sidst opdateret den 25-03-2015″