Struer kommunes  regler for transport til og fra læger kan ses nedenfor samt her

Du kan læse om reglerne for befordringsgodtgørelse  her

 • For at komme med i kørselsordningen skal du :

  • Være pensionist
  • Være gruppe 1 sikret
  • Af helbredsmæssige årsager ikke være i stand til, at klare transporten med egen bil eller  benytte kollektive transportmidler.

  Du skal være så dårligt gående at du ikke kan komme op i en bus. Du kan ikke få kørsel, fordi der ikke går en bus i nærheden af din bopæl.

  Du kan blive kørt til:

  • Praktiserende læge og speciallæge som har konsultation nærmest din bopæl
  • Ved diagnosekørsel kontaktes kørselskontoret Regionshospitalet Holstebro

  Kørsel til egen praktiserende læge
  Terndrup Taxa og Turistkørsel tlf. 98 33 58 00

  Kørsel til speciallæge
  Borgerservice tlf. 96 84 84 93

  Kørsel til sygehus
  Kørselskontoret Holstebro tlf. 70 23 62 48

  Ordningen omfatter ikke:

  • Tandlæge
  • Fodterapeut
  • Fysioterapi
  • Kiropraktor og lignende

  Ansøgning kan rekvireres ved henvendelse til Borgerservice

cartoon_ambulance